Istraživanje povezuje neotkrivene poremećaje glukoze u krvi s parodontitisom

STOCKHOLM, Švedska: Potreba za većom interdisciplinarnom povezanosti među zdravstvenim radnicima postaje sve očitija. Nedavna studija, na primjer, pokazala je da pacijenti s neotkrivenim poremećajima glukoze imaju veći rizik od infarkta miokarda i parodontitisa, što bi trebalo potaknuti stručnjake za dijabetes da razmotre zdravlje pacijenata i bolje surađuju sa doktorima dentalne medicine, stajalište je istraživača navedene studije

 

http://www.hkdm.hr/novosti/1653/Istrazivanje-povezuje-neotkrivene-poremecaje-glukoze-u-krvi-s-parodontitisom

Comments

comments